ریز معاملات و تاریخچه معاملات نمادها در سایت tsetmc.com
توسط aminchegeni در تاریخ 05 مهر 99
ریز معاملات و تاریخچه معاملات نمادها در سایت tsetmc.com
در این پروژه یک فایل Excel پویا برای استخراج تاریخچه و ریز معاملات یک نماد در تاریخ های دلخواه تهیه شده که امکان گزارگیری جزئیات معاملات هر نمادی در سایت tsetmc.com را فراهم میکند
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ریز معاملات و تاریخچه معاملات نمادها در سایت tsetmc.com
توسط aminchegeni در تاریخ 05 مهر 1399
در این پروژه یک فایل Excel پویا برای استخراج تاریخچه و ریز معاملات یک نماد در تاریخ های دلخواه تهیه شده که امکان گزارگیری جزئیات معاملات هر نمادی در سایت tsetmc.com را فراهم میکند
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
6
66
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aminchegeni