طراحی لوگوتایپ استودیو سم
توسط aminhavaie در تاریخ 28 خرداد 98
طراحی لوگوتایپ استودیو سم
در طراحی مینیمال این لوگوتایپ سعی بر سادگی و خوانایی لوگوتایپ بود و با استفاده از همین فرم لوگوتایپ انگلیسی نیز طراحی گردید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگوتایپ استودیو سم
توسط aminhavaie در تاریخ 28 خرداد 1398
در طراحی مینیمال این لوگوتایپ سعی بر سادگی و خوانایی لوگوتایپ بود و با استفاده از همین فرم لوگوتایپ انگلیسی نیز طراحی گردید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
35
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aminhavaie