لوگوی پیشنهادی برند شکلات سازی شیمی شینی
توسط aminhavaie در تاریخ 28 خرداد 98
لوگوی پیشنهادی برند شکلات سازی شیمی شینی
در این لوگو سعی بر این بود که معنی اسم برند که برای تو هست و با استفاده از فرم حرف s که حروف ابتدایی نام برند میباشد دو دست تشکیل شود که یکی به دست دیگری هدیه ای میدهد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگوی پیشنهادی برند شکلات سازی شیمی شینی
توسط aminhavaie در تاریخ 28 خرداد 1398
در این لوگو سعی بر این بود که معنی اسم برند که برای تو هست و با استفاده از فرم حرف s که حروف ابتدایی نام برند میباشد دو دست تشکیل شود که یکی به دست دیگری هدیه ای میدهد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
49
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aminhavaie