طراحی لوگو شرکت نارین قلعه لامرد
توسط aminhavaie در تاریخ 22 تیر 98
طراحی لوگو شرکت نارین قلعه لامرد
طراحینشان شرکت تولید سیمان نارین قلعه لامرد.سعی بر استفاده از فرم کوره های سیمان و قلعه شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو شرکت نارین قلعه لامرد
توسط aminhavaie در تاریخ 22 تیر 1398
طراحینشان شرکت تولید سیمان نارین قلعه لامرد.سعی بر استفاده از فرم کوره های سیمان و قلعه شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
40
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aminhavaie