طرح تبلیقاتی برای شرکت مجدرایان
توسط amirmasoudborqei در تاریخ 22 اردیبهشت 98
طرح تبلیقاتی برای شرکت مجدرایان
توصیفی از هوشمندسازی خانه با شرکت مجدرایان. طراحی شده جهت استفاده در وب و شبکه های اجتماعی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طرح تبلیقاتی برای شرکت مجدرایان
توسط amirmasoudborqei در تاریخ 22 اردیبهشت 1398
توصیفی از هوشمندسازی خانه با شرکت مجدرایان. طراحی شده جهت استفاده در وب و شبکه های اجتماعی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
23
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر amirmasoudborqei