The oope
توسط amirog در تاریخ 12 خرداد 97
The oope
لوگو تایپ برای the oope ، کارفرما در زمینه طراحی ویدیو و ... فعالیت داشت ، و طرح نشان دهنده دوربین فیلم برداری با حروف مورد برند ایشون هست.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
The oope
توسط amirog در تاریخ 12 خرداد 1397
لوگو تایپ برای the oope ، کارفرما در زمینه طراحی ویدیو و ... فعالیت داشت ، و طرح نشان دهنده دوربین فیلم برداری با حروف مورد برند ایشون هست.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
10
283
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر amirog