سامانه سجام
توسط amirog در تاریخ 31 تیر 97
سامانه سجام
لوگو پیشنهادی سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مشتری) ترکیبی از المان های سرمایه گذاری (زمینه فعالیت سامانه) و اثرانگشت (شعار سامانه ، منحصر بفرد بودن)
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سامانه سجام
توسط amirog در تاریخ 31 تیر 1397
لوگو پیشنهادی سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مشتری) ترکیبی از المان های سرمایه گذاری (زمینه فعالیت سامانه) و اثرانگشت (شعار سامانه ، منحصر بفرد بودن)
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
14
620
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر amirog