amirseyedi1994
  • Iran, Tehran
  • عضویت از : 29 فروردین 1397 آخرین فعالیت : مدتی پیش
Network Administrator Network Mananger

Network Administrator Network Mananger

پیشگامان توسعه ارتباطلات آذر 1396 - خرداد 1399 ( 2 سال )

کارشناس واحد NOC Core


پیشگامان توسعه ارتباطلات مرداد 1395 - آبان 1396 ( 1 سال )

کارشناس واحد پشتیبان فنی


لیسانس

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب

مهر 1395 - خرداد 1399 ( 3 سال )


  • ایشان با سعی و خطا کارها را جلو می بردند بعداز هربار انجام کار توسط ایشان جای دیگری خراب می شد هربار می گفتند کار انجام شده ولی عملا اشکالاتی باقی مانده بود در نهایت کار بطور کامل انجام نشد و بنده فقط بخاطر اینکه حوصله درگیر شدن با بحث اختلاف و داوری را نداشتم پروژه را بستم
    19 خرداد 1397