مترجم و فریلنسر

ترجمه بازار، پارسیان مترجم شهریور 1391 - خرداد 1398 ( 6 سال )

مترجم

شش سال همکاری با مؤسسات ترجمه


کارشناسی

علامه محدث نوری

شهریور 1387 - شهریور 1391 ( 3 سال )