-طراحی لوگو-
توسط anitafilabi در تاریخ 25 بهمن 98
-طراحی لوگو-
طراحی لوگو حرف O به صورت مینیمال و اسم ostraca ، برای یک فروشگاه هنری
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
-طراحی لوگو-
توسط anitafilabi در تاریخ 25 بهمن 1398
طراحی لوگو حرف O به صورت مینیمال و اسم ostraca ، برای یک فروشگاه هنری
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
7
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر anitafilabi