طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری اپلیکیشن راشا
توسط anovaco در تاریخ 24 آبان 98
طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری اپلیکیشن راشا
طراحی حرفه ای رابط کاربری اپلیکیشن اجاره پاوربانک راشا با توجه به سیاست و استراتژی های کسب و کار همچنین بررسی تجربه هر کاربر در شرایط مورد نظر اپلیکیشن صورت گرفته است. با تشکر از تیم استارتآپی راشا...
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری اپلیکیشن راشا
توسط anovaco در تاریخ 24 آبان 1398
طراحی حرفه ای رابط کاربری اپلیکیشن اجاره پاوربانک راشا با توجه به سیاست و استراتژی های کسب و کار همچنین بررسی تجربه هر کاربر در شرایط مورد نظر اپلیکیشن صورت گرفته است. با تشکر از تیم استارتآپی راشا...
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
30
1560
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر anovaco