طراحی سایت موسسه نوین اندیشه
توسط anovaco در تاریخ 05 بهمن 97
طراحی سایت موسسه نوین اندیشه
پروژه جدید انجام شده از سایت پونیشا. مربوط به سایت موسسه فرهنگی و انتشاراتی نوین اندیشه. طراحی کامل رابط کاربری + تجربه کاربری شامل 12 صفحه در با توجه به استاندارد های روز و بهبود مشکلات وبسایت قبلی.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی سایت موسسه نوین اندیشه
توسط anovaco در تاریخ 05 بهمن 1397
پروژه جدید انجام شده از سایت پونیشا. مربوط به سایت موسسه فرهنگی و انتشاراتی نوین اندیشه. طراحی کامل رابط کاربری + تجربه کاربری شامل 12 صفحه در با توجه به استاندارد های روز و بهبود مشکلات وبسایت قبلی.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
9
453
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر anovaco