آپارتمان مسکونی
توسط anvary در تاریخ 04 مهر 97
آپارتمان مسکونی
طراحی پلان های یک آپارتمان در شهر مشهد با ضوابط شهرداری محل. چالش این پروژه ملاحظات رمپ پارکینگ و ابعاد جای پارک در مشهد بود که در سطح بالایی سخت گیرانه وضع شده بود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
آپارتمان مسکونی
توسط anvary در تاریخ 04 مهر 1397
طراحی پلان های یک آپارتمان در شهر مشهد با ضوابط شهرداری محل. چالش این پروژه ملاحظات رمپ پارکینگ و ابعاد جای پارک در مشهد بود که در سطح بالایی سخت گیرانه وضع شده بود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
496
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر anvary