سایبان سکوی ایستگاه راه آهن سنندج
توسط anvary در تاریخ 16 آبان 97
سایبان سکوی ایستگاه راه آهن سنندج
طراحی فاز یک و دو این سایبان توسط نرم افزار راینو انجام شده و رندر با وی ری گرفته شده است. این طرح برای شرکت مهندسین مشاور پژوهش های ساختمانی ایران انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سایبان سکوی ایستگاه راه آهن سنندج
توسط anvary در تاریخ 16 آبان 1397
طراحی فاز یک و دو این سایبان توسط نرم افزار راینو انجام شده و رندر با وی ری گرفته شده است. این طرح برای شرکت مهندسین مشاور پژوهش های ساختمانی ایران انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
6
223
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر anvary