طراح گرافیک تصویرگر

گاج اردیبهشت 1396 - اردیبهشت 1397 ( کمتر از یک سال )

مدیر هنری

طراح گرافیک طراحی لی آوت و تصویرگر


تصویرگر مهر 1389 - مهر 1393 ( 4 سال )

کاگو


کاهه خرداد 1397 - مرداد 1399 ( 2 سال )

مدیر هنری


خوارزمی خرداد 1395 - مرداد 1399 ( 4 سال )

مدیر هنری و طراح گرافیک


کارشناسی گرافیک

شهید بهشتی کرج

بهمن 1385 - خرداد 1389 ( 3 سال )


طراحی تصویرگری از دوره آموزشی

تاریخ تولد : 29 اردیبهشت 1369

جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : متاهل

هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است