طراحی رابط کاربری
توسط arash.jafari در تاریخ 27 آذر 98
طراحی رابط کاربری
طراحی رابط کاربری (UI) اپلیکیشن ایونت ازدیو توضیح کامل محصول و ارجاع به سبد خرید و صندوق فروشگاه
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی رابط کاربری
توسط arash.jafari در تاریخ 27 آذر 1398
طراحی رابط کاربری (UI) اپلیکیشن ایونت ازدیو توضیح کامل محصول و ارجاع به سبد خرید و صندوق فروشگاه
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
11
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر arash.jafari