سیستم ERP تحت وب
توسط arash501 در تاریخ 02 شهریور 99
سیستم ERP تحت وب
این پروژه از سال 1393 پیاده سازی و طی 7 سال تمام تا به امروز عیب یابی و تکمیل شده که هم اکنون در یکی از شرکت های کاشی سرامیک در کرمانشاه در حال استفاده است. همچنین این سیستم دارای اپ کامل اندرویدی و ربات مدیریتی تلگرام می باشد . هدف اصلی این سامانه مدیریت یکپارچه فروشگاه های چند شعبه ای دارای چند انبار در بستر وب بوده است. تعداد انبار ها نا محدود و هر انبار قابلیت تعریف قفسه دارد که هر کالا دقیقا در کدام انبار و کدام قفسه قرار گرفته است . سیستم کامل و بالای 60 منو دارد و کلا قابل تغییر می باشد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سیستم ERP تحت وب
توسط arash501 در تاریخ 02 شهریور 1399
این پروژه از سال 1393 پیاده سازی و طی 7 سال تمام تا به امروز عیب یابی و تکمیل شده که هم اکنون در یکی از شرکت های کاشی سرامیک در کرمانشاه در حال استفاده است. همچنین این سیستم دارای اپ کامل اندرویدی و ربات مدیریتی تلگرام می باشد . هدف اصلی این سامانه مدیریت یکپارچه فروشگاه های چند شعبه ای دارای چند انبار در بستر وب بوده است. تعداد انبار ها نا محدود و هر انبار قابلیت تعریف قفسه دارد که هر کالا دقیقا در کدام انبار و کدام قفسه قرار گرفته است . سیستم کامل و بالای 60 منو دارد و کلا قابل تغییر می باشد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
6
98
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر arash501