صدور خودکار بلیط پرواز های سیستمی گابریل
توسط arash501 در تاریخ 18 بهمن 94
صدور خودکار بلیط پرواز های سیستمی گابریل
اولین سیستم صدور خودکار بلیط پرواز های گابریل بدون استفاده از وب سرویس انفورماتیک هواپیمایی - مزیت منحصر به فرد این سیستم ارتباط با سرویس های لیایزون Liaison Terminal بدون استفاده از وب سرویس است . برای تهیه این سیستم نیاز به یک سرور ویندوزی به آی پی اینترانتی به همراه نرم افزار لیایزون با ساین آژانس شما PID خواهد بود . عملکرد بدین صورت است که مشتری در سایت پرواز ها را جستجو کرده و سفارش بلیط خود را ثبت می کند . نرم افزار پشت سایت که در سرور قرار دارد سفارش ها را به ترمینال لیایزون ارسال میکند و کد ریفرنس سیستمی را از سامانه گابریل دریافت می کند و به همراه مشخصات بلیط اوکی شده به سایت بر میگرداند و برای مشتری نمایش می دهد . تعداد سایت هایی که بلیط پرواز سیستمی را به صورت خودکار صادر می کنند از تعداد انگشتان یک دست کمتر است و اکثرا پرواز های چارتری هستند .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
صدور خودکار بلیط پرواز های سیستمی گابریل
توسط arash501 در تاریخ 18 بهمن 1394
اولین سیستم صدور خودکار بلیط پرواز های گابریل بدون استفاده از وب سرویس انفورماتیک هواپیمایی - مزیت منحصر به فرد این سیستم ارتباط با سرویس های لیایزون Liaison Terminal بدون استفاده از وب سرویس است . برای تهیه این سیستم نیاز به یک سرور ویندوزی به آی پی اینترانتی به همراه نرم افزار لیایزون با ساین آژانس شما PID خواهد بود . عملکرد بدین صورت است که مشتری در سایت پرواز ها را جستجو کرده و سفارش بلیط خود را ثبت می کند . نرم افزار پشت سایت که در سرور قرار دارد سفارش ها را به ترمینال لیایزون ارسال میکند و کد ریفرنس سیستمی را از سامانه گابریل دریافت می کند و به همراه مشخصات بلیط اوکی شده به سایت بر میگرداند و برای مشتری نمایش می دهد . تعداد سایت هایی که بلیط پرواز سیستمی را به صورت خودکار صادر می کنند از تعداد انگشتان یک دست کمتر است و اکثرا پرواز های چارتری هستند .
مهارت های استفاده شده
0
529
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر arash501