نمونه کار music visualizer (موزیک ویژالایزر)
توسط arash9775 در تاریخ 10 آبان 98
نمونه کار music visualizer (موزیک ویژالایزر)
ویژالایزر آهنگ مداد رنگی ابی با استفاده از ادوبی افترافکتس
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نمونه کار music visualizer (موزیک ویژالایزر)
توسط arash9775 در تاریخ 10 آبان 1398
ویژالایزر آهنگ مداد رنگی ابی با استفاده از ادوبی افترافکتس
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
27
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر arash9775