--

freelancer.com مرداد 1387 - بهمن 1391 ( 4 سال )

فری لنسر


گمرک مهران خرداد 1392 - خرداد 1393 ( 1 سال )

انفورماتیک


شرکت سرمایه گذاری کیش اسفند 1393 - مهر 1394 ( کمتر از یک سال )

CEO

پروژه دی سی اس فرودگاه کیش http://www.aparat.com/v/0SDG4


کارشناسی نرم افزار

دانشگاه آزاد

فروردین 1386 - فروردین 1390 ( 4 سال )


ارشد مهندسی نرم افزار

استنفورد

فروردین 1390 - فروردین 1393 ( 3 سال )