طراحی استند : " بنر "
توسط ariandesign در تاریخ 29 دی 97
طراحی استند : " بنر "
چند نمونه بنر استند که توسط تیم آریان طراحی شده است و طراحی هر بنر حدود سه الی چهار روز زمان برده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی استند : " بنر "
توسط ariandesign در تاریخ 29 دی 1397
چند نمونه بنر استند که توسط تیم آریان طراحی شده است و طراحی هر بنر حدود سه الی چهار روز زمان برده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
20
361
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ariandesign