طراحی رابط کاربری : " اپلیکیشن هواشناسی"
توسط ariandesign در تاریخ 30 دی 97
طراحی رابط کاربری : " اپلیکیشن هواشناسی"
یکی از نمونه طراحی های رابط کاربری ( UI ) اپلیکیشن هواشناسی که توسط تیم آریان طراحی شده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی رابط کاربری : " اپلیکیشن هواشناسی"
توسط ariandesign در تاریخ 30 دی 1397
یکی از نمونه طراحی های رابط کاربری ( UI ) اپلیکیشن هواشناسی که توسط تیم آریان طراحی شده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
20
348
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ariandesign