طراحی لوگوی HOUR
توسط armanmohamadi در تاریخ 04 شهریور 98
طراحی لوگوی HOUR
شرکت hour در زمینه واردات و صادرات فعالیت میکند و خود کلمه hour به معنی خورشید هستش که در طراحی لوگو ما از خورشید در حال طلوع به جای حرف O استفاده کردیم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگوی HOUR
توسط armanmohamadi در تاریخ 04 شهریور 1398
شرکت hour در زمینه واردات و صادرات فعالیت میکند و خود کلمه hour به معنی خورشید هستش که در طراحی لوگو ما از خورشید در حال طلوع به جای حرف O استفاده کردیم
مهارت های استفاده شده
30
165
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر armanmohamadi