بک اند پلتفرم IoT
توسط armp30 در تاریخ 14 مرداد 97
بک اند پلتفرم IoT
یک سیستم کاملا بومی که برا هوشمند سازی و اتوماسیون خانگی ادارات و صنعتی در حال اجرا می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
بک اند پلتفرم IoT
توسط armp30 در تاریخ 14 مرداد 1397
یک سیستم کاملا بومی که برا هوشمند سازی و اتوماسیون خانگی ادارات و صنعتی در حال اجرا می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
109
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر armp30