پاورپوینت و اینفوگرافیک
توسط atiiibah در تاریخ 30 شهریور 98
پاورپوینت و اینفوگرافیک
این کار پاورپوینت که هم برای ارائه مناسب ، هم برای تصاویر اینفوگرافیکی .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پاورپوینت و اینفوگرافیک
توسط atiiibah در تاریخ 30 شهریور 1398
این کار پاورپوینت که هم برای ارائه مناسب ، هم برای تصاویر اینفوگرافیکی .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
10
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر atiiibah