بهبود جی تی متریکس وب سایت فلایت گلوبال
توسط atynou در تاریخ 28 آبان 97
بهبود جی تی متریکس وب سایت فلایت گلوبال
کاهش مدت زمان لود سایت، کاهش حجم کلی سایت، کاهش تعداد درخواستها، افزایش درصدهای page speed و YSlow آدرس سایت https://flightglobal.ir/
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
بهبود جی تی متریکس وب سایت فلایت گلوبال
توسط atynou در تاریخ 28 آبان 1397
کاهش مدت زمان لود سایت، کاهش حجم کلی سایت، کاهش تعداد درخواستها، افزایش درصدهای page speed و YSlow آدرس سایت https://flightglobal.ir/
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
6
141
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر atynou