بهبود جی تی متریکس سایت لات مگ
توسط atynou در تاریخ 08 آذر 97
بهبود جی تی متریکس سایت لات مگ
افزایش سرعت لود سایت از 23 ثانیه به 6 ثانیه، کاهش حجم کلی سایت، کاهش تعداد درخواستها، افزایش درصدهای page speed و YSlow آدرس سایت https://lotmag.ir/
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
بهبود جی تی متریکس سایت لات مگ
توسط atynou در تاریخ 08 آذر 1397
افزایش سرعت لود سایت از 23 ثانیه به 6 ثانیه، کاهش حجم کلی سایت، کاهش تعداد درخواستها، افزایش درصدهای page speed و YSlow آدرس سایت https://lotmag.ir/
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
207
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر atynou