• تجربه خوبی بود، با توجه به ماهیت کار، نتیجه قابل قبولی بود با تشکر از ایشان فقط بستر ارتباطی در پونیشا کمی کار را سخت کرد
    10 دی 1396
  • بسیار ،بسیار راضی بودم همه چیز خوب بود با بهترین کیفیت در زمان مدنظرم هر انچه که میخواستم را برایمان اماده کردند و فرستادند تجربه خوبی بود از ایشان تشکر میکنم که با حوصله و برخورد خوب کارم را انجام دادند.
    25 آذر 1396
  • 10 آبان 1396