طراحی سیستم شتابسنج، ژایروسکوپ بیسیم
توسط bagheri.ece در تاریخ 30 فروردین 97
طراحی سیستم شتابسنج، ژایروسکوپ بیسیم
یک سیستم سنجش زاویه حول سه محور مبتنی بر ماژول های Compass10 به عنوان Inertial Measurement Unit NRF24L01 به عنوان رابط بیسیم 2.4GHz زاویه های Yaw، Pitch و Roll لینک ویدیو هایی مرتبط با این پروژه: https://www.aparat.com/v/Hc7rV https://www.aparat.com/v/zhw1B https://www.aparat.com/v/WsUog
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی سیستم شتابسنج، ژایروسکوپ بیسیم
توسط bagheri.ece در تاریخ 30 فروردین 1397
یک سیستم سنجش زاویه حول سه محور مبتنی بر ماژول های Compass10 به عنوان Inertial Measurement Unit NRF24L01 به عنوان رابط بیسیم 2.4GHz زاویه های Yaw، Pitch و Roll لینک ویدیو هایی مرتبط با این پروژه: https://www.aparat.com/v/Hc7rV https://www.aparat.com/v/zhw1B https://www.aparat.com/v/WsUog
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
181
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر bagheri.ece