baharebrahimi
  • Iran, Tehran
  • عضویت از : 26 شهریور 1399 آخرین فعالیت : چهارشنبه
کار من توسعه بازار در حوزه واردات و صادرات برای شرکت های تولید کننده می باشد.

کار من توسعه بازار در حوزه واردات و صادرات برای شرکت های تولید کننده می باشد.

هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است