عطر لوزی سوئیس
توسط behnood_m در تاریخ 19 بهمن 93
عطر لوزی سوئیس
طراجی و تدوین کمپین تبلیغاتی و ارایه راهکارهای مدیریت برند ، بازاریابی و فروش ، برگزاری همایش و ... به مدت بیش از 10 سال
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
عطر لوزی سوئیس
توسط behnood_m در تاریخ 19 بهمن 1393
طراجی و تدوین کمپین تبلیغاتی و ارایه راهکارهای مدیریت برند ، بازاریابی و فروش ، برگزاری همایش و ... به مدت بیش از 10 سال
مهارت های استفاده شده
0
90
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر behnood_m