bps1372
  • Iran, Borūjerd
  • عضویت از : 27 تیر 1394 آخرین فعالیت : مدتی پیش
مهارت در برنامه نویسی تحت ویندوز با C++ , C# , C#WPF . کار با SQL Server , SQLite ,Oracle برگزیده دو دوره المپیاد کشوری کامپیوتر. ACM کار و...

مهارت در برنامه نویسی تحت ویندوز با C++ , C# , C#WPF . کار با SQL Server , SQLite ,Oracle برگزیده دو دوره المپیاد کشوری کامپیوتر. ACM کار و کوچ تیم دانشگاه. تجربه و تخصص در کار با زبان Assembly تدریس #C و ++C هم در دانشگاه و هم به صورت خصوصی