Iran , Borūjerd
مهارت در برنامه نویسی تحت ویندوز با C++ , C# , C#WPF . کار با SQL Server , SQLite ,Oracle برگزیده دو دوره المپیاد کشوری کامپیوتر. ACM کار و...
آخرین فعالیت : مدتی پیش

2

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من

960

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    20 خرداد 1396