طراحی psd وبسایت کار میکنیم
توسط bracket در تاریخ 10 آذر 97
طراحی psd وبسایت کار میکنیم
تو این قالب سعی شده امکانات مورد نیاز به ساده ترین شکل پیاده بشه و در عین حال زیبایی و کیفیت بالای کار هم حفظ شده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی psd وبسایت کار میکنیم
توسط bracket در تاریخ 10 آذر 1397
تو این قالب سعی شده امکانات مورد نیاز به ساده ترین شکل پیاده بشه و در عین حال زیبایی و کیفیت بالای کار هم حفظ شده
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
170
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر bracket