بازی ویز ویز
توسط chaar در تاریخ 20 فروردین 98
بازی ویز ویز
طراحی کاراکتر و دیجیتال پینتینگ برای بازی ویز ویز به سفارش شرکت پاز گیم استودیو
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
بازی ویز ویز
توسط chaar در تاریخ 20 فروردین 1398
طراحی کاراکتر و دیجیتال پینتینگ برای بازی ویز ویز به سفارش شرکت پاز گیم استودیو
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
834
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر chaar