بازی ویز ویز
توسط chaar در تاریخ 20 فروردین 98
بازی ویز ویز
طراحی کاراکتر زنبور و دیجیتال پینتینگ برای بازی ویز ویز به سفارش شرکت پاز گیم استودیو
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
بازی ویز ویز
توسط chaar در تاریخ 20 فروردین 1398
طراحی کاراکتر زنبور و دیجیتال پینتینگ برای بازی ویز ویز به سفارش شرکت پاز گیم استودیو
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
754
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر chaar