Iran
آخرین فعالیت : دوشنبه

1

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر فریلنسر درباره من
  • ایشون خیلی انسان صبور و فهمیده ای بودن از همکاری با ایشون خیلی خوشحالم انشالله در پروژه های بعدی هم بتونم در خدمتشون باشم
    فریلنسر, آذر 1394

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    26 آبان 1392