وبسایت محتوای آموزشی
توسط dariatech در تاریخ 08 دی 97
وبسایت محتوای آموزشی
قالب این وبسایت با زبان های html5 Css3 jquery و فریم ورک بوت استرپ 4 ایجاد شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
وبسایت محتوای آموزشی
توسط dariatech در تاریخ 08 دی 1397
قالب این وبسایت با زبان های html5 Css3 jquery و فریم ورک بوت استرپ 4 ایجاد شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
123
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر dariatech