وبسایت پردیس سازان نوید-نسخه 2
توسط dariatech در تاریخ 09 دی 97
وبسایت پردیس سازان نوید-نسخه 2
این قالب با فناوری های htnl5 css3 jquery , bootstrap4 طراحی شده و سمت سرور آن با asp.net core توسعه یافته است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
وبسایت پردیس سازان نوید-نسخه 2
توسط dariatech در تاریخ 09 دی 1397
این قالب با فناوری های htnl5 css3 jquery , bootstrap4 طراحی شده و سمت سرور آن با asp.net core توسعه یافته است
مهارت های استفاده شده
0
102
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر dariatech