نرم افزار هوشمد مدیریت مدارس
توسط dariatech در تاریخ 20 دی 97
نرم افزار هوشمد مدیریت مدارس
این نرم افزار در سه فاز توسعه سافته است. فاز یک : تحب وب که با asp.net توسعه داده شده است. فاز دوم : اپلیکیشن اندروید فاز سوم : اپلیکیشن ios که در حال توسعه می باشد. همچنین هم اکنون این نرم افزار در چند مدرسه در استان اصفهان در حال اجرا و استفاده می باشد.از جمه قابلیت های کلیدی نرم افزار وجود سطح های مختلف کاربری از جمله مدیر ،معلم،والدین ،دانش آموز،راننده سرویس و .. می باشد که هر کدام بنا به سطح دسترسی خود میتوانند از این نرم افزار استفاده کنند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نرم افزار هوشمد مدیریت مدارس
توسط dariatech در تاریخ 20 دی 1397
این نرم افزار در سه فاز توسعه سافته است. فاز یک : تحب وب که با asp.net توسعه داده شده است. فاز دوم : اپلیکیشن اندروید فاز سوم : اپلیکیشن ios که در حال توسعه می باشد. همچنین هم اکنون این نرم افزار در چند مدرسه در استان اصفهان در حال اجرا و استفاده می باشد.از جمه قابلیت های کلیدی نرم افزار وجود سطح های مختلف کاربری از جمله مدیر ،معلم،والدین ،دانش آموز،راننده سرویس و .. می باشد که هر کدام بنا به سطح دسترسی خود میتوانند از این نرم افزار استفاده کنند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
97
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر dariatech