طراحی رابط کاربری فروشگاه اینترنتی
توسط dariatech در تاریخ 23 بهمن 97
طراحی رابط کاربری فروشگاه اینترنتی
طراحی اختصاصی فروشگاه اینترنتی توسط تیم دیزاین داریاتکنولوژی با استفاده از ادوبی xd
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی رابط کاربری فروشگاه اینترنتی
توسط dariatech در تاریخ 23 بهمن 1397
طراحی اختصاصی فروشگاه اینترنتی توسط تیم دیزاین داریاتکنولوژی با استفاده از ادوبی xd
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
7
219
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر dariatech