فاصله سنج
توسط designer0713 در تاریخ 17 اسفند 98
فاصله سنج
با استفاده از ماژول srf- 05 یا هر ماژول فاصله سنج دیگر پروژه های کاربردی از جمله : دزدگیر، کوادکوپترها، کنترل ربات، مخزن آب و ... را بسازیم که بر اساس تغییر فاصله یا تعیین فاصله های مشخص دستوراتی را اعمال و دستگاه های مختلف را خاموش یا روشن کنیم.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
فاصله سنج
توسط designer0713 در تاریخ 17 اسفند 1398
با استفاده از ماژول srf- 05 یا هر ماژول فاصله سنج دیگر پروژه های کاربردی از جمله : دزدگیر، کوادکوپترها، کنترل ربات، مخزن آب و ... را بسازیم که بر اساس تغییر فاصله یا تعیین فاصله های مشخص دستوراتی را اعمال و دستگاه های مختلف را خاموش یا روشن کنیم.
مهارت های استفاده شده
2
17
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر designer0713