پروژه Rfid سفارش کارفرمای عزیز جناب آقای عاشوری
توسط designer0713 در تاریخ 26 بهمن 97
پروژه Rfid سفارش کارفرمای عزیز جناب آقای عاشوری
پروژه RFID جهت ثبت ساعت ورود و خروج ، مأموریت و مرخصی سفارش کارفرمای عزیز جناب آقای عاشوری اطلاعات بیشتر در فایل های ضمیمه در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با پروژه از بنده سوال بفرمایید. از اینکه بنده را با دنبال کردن حمایت می کنید بسیار سپاس گذارم. محمدکاظم کاوه https://ponisha.ir/profile/designer0713
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پروژه Rfid سفارش کارفرمای عزیز جناب آقای عاشوری
توسط designer0713 در تاریخ 26 بهمن 1397
پروژه RFID جهت ثبت ساعت ورود و خروج ، مأموریت و مرخصی سفارش کارفرمای عزیز جناب آقای عاشوری اطلاعات بیشتر در فایل های ضمیمه در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با پروژه از بنده سوال بفرمایید. از اینکه بنده را با دنبال کردن حمایت می کنید بسیار سپاس گذارم. محمدکاظم کاوه https://ponisha.ir/profile/designer0713
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
93
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر designer0713