موسس تیم dexis

مهریاسان دی 1396 - اسفند 1396 ( کمتر از یک سال )

Android developer

انجام پروژه ی اندرویدی Cclub همچنین Cclub-Mpose که در کافه بازار موجودد می باشد


زنوتیک مهر 1396 - دی 1396 ( کمتر از یک سال )

Android Developer

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.gtctracker&hl=en


حجره نما مهر 1396 - مهر 1396 ( کمتر از یک سال )

Android Developer

انجام پروژه ی حجره نما و حجره دار


کسب مقام نهم کشوری از ششمین ماراتون برنامه نویسی موبایل دانشگاه شریف

جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد

هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است