بروشور تبلیغاتی
توسط dezaki در تاریخ 30 مهر 98
بروشور تبلیغاتی
در این بروشور از کارل و فتوشاپ استفاده کردم و یک طراحی مفهومی ساخت جایگزین استخوان جمجمه را در خود دارد نکته قابل توجه در ساخت بروشور این است که باید حتما از تنظیمات برای چاپ رنگی استفاده کرد تا رنگهای طراحی شده که در نرم افزار نشان داده شده اند در داخل کاغذ چاپ شده تغییر رنگ ندهد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
بروشور تبلیغاتی
توسط dezaki در تاریخ 30 مهر 1398
در این بروشور از کارل و فتوشاپ استفاده کردم و یک طراحی مفهومی ساخت جایگزین استخوان جمجمه را در خود دارد نکته قابل توجه در ساخت بروشور این است که باید حتما از تنظیمات برای چاپ رنگی استفاده کرد تا رنگهای طراحی شده که در نرم افزار نشان داده شده اند در داخل کاغذ چاپ شده تغییر رنگ ندهد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
63
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر dezaki