بروشور تبلیغاتی
توسط dezaki در تاریخ 01 آبان 98
بروشور تبلیغاتی
این کار رو یک نمونه کاره که میتونه برای تبلیغ شرکت یا نمونه کار انجام بشه به نظرم اگر یک نفر حرفه ای باشه بیشتر زمانش رو برای طراحی روی خلاقیت میگذاره
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
بروشور تبلیغاتی
توسط dezaki در تاریخ 01 آبان 1398
این کار رو یک نمونه کاره که میتونه برای تبلیغ شرکت یا نمونه کار انجام بشه به نظرم اگر یک نفر حرفه ای باشه بیشتر زمانش رو برای طراحی روی خلاقیت میگذاره
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
62
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر dezaki