لوگو دادزن
توسط dezaki در تاریخ 08 آبان 98
لوگو دادزن
این در مسابقه لوگو برای سایت دادزن طراحی شده که انگار تمام کلماتش دارن داد می زنن
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
لوگو دادزن
توسط dezaki در تاریخ 08 آبان 1398
این در مسابقه لوگو برای سایت دادزن طراحی شده که انگار تمام کلماتش دارن داد می زنن
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
84
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر dezaki