Iran
تیم طراحی و برنامه نویسی برنامه های اندرویدی با سابقه کار بیش از سه سال.این گروه در سال 96 شکل گرفته و تمامی اعضای آن دارای سابقه کار در زمی...
آخرین فعالیت : مدتی پیش

2

نمونه کار

1

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
  • ایشان در کار خودشان بسیار مسلط و با اخلاق و سریع بودند ...حتما در پروژه های بعدی از نظر ایشان استفاده خواهد شد
    کارفرما, خرداد 1396

110

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    13 خرداد 1396