doniham / پروژه انجام شده

4

پروژه انجام شده
 • چند تا سوال آماری است که کدهای آن لازمه با R programming یا R studio ...
  بودجه:
  4 پیشنهاد
  29 تیر 1397
 • نیاز به یک اسکریپت دارم که براساس دیتاست های موجود مثل همشری - تی نیوز...
  بودجه:
  10 پیشنهاد
  17 دی 1397
 • Text mining and Machine learning with Python به یک نفر برنامه...
  بودجه:
  8 پیشنهاد
  04 بهمن 1397
 • با سلامدو فایل به صورت ضمیمه همراه با پروژه ارسال شده که الگوریتم ج...
  بودجه:
  5 پیشنهاد
  05 اردیبهشت 1398