---

کارشناسی

دانشگاه تبریز

مهر 1379 - خرداد 1383 ( 3 سال )


جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : متاهل

زبان‌های مسلط : English Persian

هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است