ترجمه و تدوین اینفوگرافی در زمینه های مختلف
توسط ehsankhedive در تاریخ 24 اسفند 97
ترجمه و تدوین اینفوگرافی در زمینه های مختلف
ترجمه و تدوین اینفوگرافی در زمینه های مختلف در نرم افزار کورل به صورت وکتور و با کیفیت.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه و تدوین اینفوگرافی در زمینه های مختلف
توسط ehsankhedive در تاریخ 24 اسفند 1397
ترجمه و تدوین اینفوگرافی در زمینه های مختلف در نرم افزار کورل به صورت وکتور و با کیفیت.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
60
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ehsankhedive